24/06/2024 - 20:28

Tuổi trẻ phường Long Hưng tham gia đảm bảo an toàn giao thông 

Đoàn phường Long Hưng, quận Ô Môn, vừa tổ chức thực hiện công trình “Ánh sáng thanh niên” tại khu vực Phú Luông. Công trình có chiều dài 500m, được lắp đặt 11 trụ đèn năng lượng mặt trời, với tổng số tiền trên 27 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Đoàn phường Long Hưng thực hiện công trình “Ánh sáng thanh niên” tại khu vực Phú Luông.

Anh Trần Hữu Trí, Bí thư Đoàn phường Long Hưng, cho biết: “Công trình “Ánh sáng thanh niên” được Đoàn phường triển khai thực hiện nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông. Qua đó, góp phần thiết thực trong việc xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường”.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn phường Long Hưng đã thực hiện công trình trải đá bụi tuyến đường khu vực Long Hòa, với chiều dài 800m, rộng từ 1,5m-2m, với tổng số tiền vận động trên 25 triệu đồng, giúp người dân đi lại thuận lợi trong 2 mùa mưa nắng. Theo anh Trần Hữu Trí, sắp tới, tuổi trẻ phường Long Hưng tiếp tục ra quân phát quang, mé nhánh cây che khuất tầm nhìn ở các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn, góp phần đảm bảo mỹ quan và đi lại an toàn. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng phường ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết