24/06/2024 - 19:15

Thốt Nốt

Vốn tín dụng chính sách hỗ trợ nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả 

(CT) - Theo Quận ủy Thốt Nốt, thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, trong 10 năm qua (2014-2024), quận chuyển trên 7,87 tỉ đồng vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tập trung cho vay các chương trình chỉ định của địa phương. Doanh số cho vay trên 826,6 tỉ đồng, với 28.433 lượt hộ vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 1.341 hộ thoát nghèo, cận nghèo; 6.534 lao động có việc làm; 2.509 học sinh, sinh viên có chi phí học tập... Bên cạnh đó, quận hỗ trợ nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, như: trồng nhãn, mận, ổi và phát triển du lịch sinh thái (phường Tân Lộc); trồng rau sạch (phường Trung Nhứt, Thạnh Hòa); trồng hoa kiểng, rau an toàn (phường Thốt Nốt); làng nghề bánh tráng (phường Thuận Hưng); làng nghề đan lưới (phường Tân Hưng); hỗ trợ vốn vay phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn…

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Thốt Nốt và Hội Nông dân phường Thốt Nốt tham quan điểm trưng bày các sản phẩm OCOP.

Quận Thốt Nốt sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, bố trí phần kinh phí từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay. Đồng thời, phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống…

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết