10/06/2024 - 10:21

Đảng bộ quận Ninh Kiều làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW), quận Ninh Kiều có 81 tập thể và 117 cá nhân được thành phố và quận biểu dương, khen thưởng. Những hành động thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng điển hình tiêu biểu của quận Ninh Kiều trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, sát hợp đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Lê Trung Hiếu, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong làm theo lời Bác, Ban Thường vụ Quận đoàn và đoàn cơ sở thực hiện 130 công trình, 338 phần việc thanh niên. Tiêu biểu như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng 3 nhà Khăn quàng đỏ và 2 nhà Nhân ái; trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó… Các công trình, phần việc thanh niên đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ở Trường THPT Châu Văn Liêm, theo đồng chí Trần Minh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, tổ chức công đoàn triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp đạt chuẩn, vuợt chuẩn; vận động giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật… Đoàn thanh niên trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giáo dục thế hệ trẻ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh với nhiều hình thức: tham gia cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, trải nghiệm ở các di tích lịch sử, hoạt động sân khấu hóa… Trong 3 năm qua, Trường có 40 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 13 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 44 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 4 chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 311 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và 14 học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học trên 98%...

Cán bộ, đảng viên, nhân dân quận Ninh Kiều tham gia thực hiện nhiều mô hình, phong trào thiết thực: vận động nhân dân làm đường giao thông; khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; tuyến hẻm 3 không (không hát karaoke bằng loa di động sai quy định - không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè - không xả rác ra đường); tiết kiệm theo lời Bác; bếp ăn từ thiện… Các mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư, góp phần từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW để việc học tập và làm theo Bác ngày hiệu quả, thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết