24/06/2024 - 08:31

Huyện Phong Điền nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Các cấp ủy Đảng huyện Phong Điền xác định đội ngũ cán bộ (CB) có tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó, đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm CB. Đến nay, chất lượng đội ngũ CB các cấp của huyện, nhất là CB lãnh đạo, quản lý được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Phong Điền trong giai đoạn mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức của xã Nhơn Ái được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhiệm vụ giai đoạn mới.

Xã Nhơn Ái là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, sử dụng CB hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của từng CB. Ông Lê Bá Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã chú trọng lựa chọn những CB có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ (BTV) cấp ủy, CB chủ chốt xã nhiệm kỳ mới. Đến nay, quy hoạch CB xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 ban chấp hành Đảng bộ xã là 18 CB, BTV Đảng ủy xã là 6 CB, bí thư đảng ủy là 2 CB, phó bí thư Đảng ủy là 4 CB, chủ tịch HĐND là 3 CB, chủ tịch UBND là 2 CB, phó chủ tịch HĐND là 3 CB, phó chủ tịch UBND là 5 CB. Tất cả CB được quy hoạch đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 3 thạc sĩ), trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó có 3 người có trình độ cao cấp).

Theo đánh giá của Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ái, tất cả CB đều có nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị Nguyễn Thị Bé Đang, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã, bộc bạch: "Tôi được Đảng ủy xã quy hoạch các chức danh phó bí thư đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030, chủ tịch HĐND xã và phó chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi nguyện phấn đấu, cố gắng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để khi ở vị trí công tác mới có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ".

Cùng với công tác quy hoạch CB, Đảng ủy xã Nhơn Ái chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo CB, công chức (CC), viên chức (VC) nhằm góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của xã. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy và UBND xã cử và tạo điều kiện 1 CB đi đào tạo thạc sĩ chính trị học, 3 CB đi đào tạo đại học (luật, hành chính, quản lý xã hội), 5 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị và 1 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Đến nay, tất cả CB, CC, VC xã đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 3 thạc sĩ); hầu hết đều có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (trong đó có 3 cao cấp). Anh Nguyễn Bảo Toàn, CC Văn phòng Thống kê UBND xã, chia sẻ: "Tôi được Đảng ủy và UBND xã tạo điều kiện đi học thạc sĩ chính trị học. Khóa đào tạo giúp tôi nâng cao nhiều kiến thức, từ đó, tham mưu lãnh đạo xã giải quyết mọi công việc nhanh chóng, chính xác hơn".

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, BTV Huyện ủy Phong Điền và các cấp ủy đảng trong huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác CB; thực hiện tốt công tác quy hoạch CB. Đến nay, quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. CB được lựa chọn đưa vào quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, năng lực công tác, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, đảm bảo có sự kế thừa và phát triển, vững vàng giữa các thế hệ CB. Trong 4 năm qua, BTV Huyện ủy và các cấp ủy đảng trong huyện đã cử 1.157 lượt CB, CC, VC đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó có 7 thạc sĩ, 19 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 65 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đến nay, trên 98% CB, CC, VC của huyện có trình độ đại học trở lên, trong đó 17% có trình độ thạc sĩ.

Ông Phạm Văn Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, khẳng định: "Đội ngũ CB, CC, VC được quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, được bố trí sử dụng đúng năng lực, sở trường đã góp phần xây dựng huyện Phong Điền phát triển. Sắp tới, khi xây dựng Đề án nhân sự trình đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng lựa chọn những CB trong quy hoạch ưu tú nhất để đại hội bầu chọn những người xứng đáng vào cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Phong Điền phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết