22/06/2024 - 07:43

Cử tri đề nghị chăm sóc tốt hơn người có bệnh lý về tâm thần ở cộng đồng

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị ngành chức năng thành phố có biện pháp quản lý, chăm sóc tốt hơn đối với người có bệnh lý về tâm thần ở ngoài cộng đồng. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố như sau:

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NÐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH); thời gian qua, đối tượng BTXH là người khuyết tật đặc biệt nặng về thần kinh, tâm thần không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống thuộc diện đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội luôn được ngành LÐ-TB&XH phối hợp các đơn vị có liên quan quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ và biện pháp nhằm bảo vệ, tránh những rủi ro gây nguy hiểm cho bản thân đối tượng, cộng đồng và xã hội.

Khi phát hiện đối tượng là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống hoặc sống lang thang, UBND và Công an cấp xã tiến hành lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện phối hợp Sở LÐ-TB&XH xét duyệt, đưa đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm BTXH thành phố theo quy định.

Sở LÐ-TB&XH tiếp thu ý kiến của cử tri và có Công văn số 561/SLÐTBXH-XH ngày 27-2-2024 gửi UBND quận, huyện phối hợp chỉ đạo Phòng LÐ-TB&XH phối hợp các đơn vị có liên quan, UBND cấp xã phối hợp Công an cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; chính sách của Nhà nước về người khuyết tật; trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình đối với người khuyết tật. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát tình trạng người khuyết tật về thần kinh, tâm thần sống lang thang, không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống trên địa bàn nhằm tránh những rủi ro gây nguy hiểm cho bản thân đối tượng, cộng đồng và xã hội.

Trường hợp phát hiện đối tượng là người khuyết tật về thần kinh, tâm thần không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống hoặc sống lang thang, chính quyền và công an cấp xã tiến hành lập hồ sơ đưa đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm BTXH thành phố theo quy định.

Chia sẻ bài viết