24/06/2024 - 18:26

Đề nghị có biện pháp hạn chế thương lái thu mua trái sầu riêng non

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị có biện pháp bảo vệ thương hiệu sầu riêng Phong Điền, hạn chế việc thương lái thu mua trái non, chưa đạt chất lượng làm mất thương hiệu, giảm giá trị sản phẩm. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Thời gian qua ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân phát triển một số loại cây ăn trái đặc sản có thế mạnh của địa phương như vú sữa, nhãn… Đồng thời khuyến cáo hạn chế việc mở rộng diện tích một số loại cây trồng như sầu riêng. Tuy nhiên, do tâm lý phổ biến của nông dân, hiện nay diện tích sầu riêng vẫn tiếp tục được mở rộng. Hiện nay, thành phố có khoảng 4.600ha diện tích trồng sầu riêng; cả nước diện tích sầu riêng đã trên 120.000ha và tiếp tục mở rộng.

Hiện nay, sầu riêng tiêu thụ thuận lợi, nhưng nguy cơ rủi ro thị trường là rất lớn. Để đảm bảo hạn chế rủi ro, ngành nông nghiệp đề xuất, khuyến cáo nông dân thực hiện các giải pháp chăm sóc, nâng cao chất lượng và không thu hoạch trái non, thực hiện tốt các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các ngành có liên quan, các địa phương quan tâm kêu gọi hỗ trợ phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản sầu riêng nói riêng và các sản phẩm cây ăn trái nói chung trên địa bàn theo các quy mô phù hợp.

Đối với những sản phẩm có quy mô lớn thì thúc đẩy phát triển chế biến theo hướng công nghiệp, những sản phẩm có quy mô nhỏ thúc đẩy phát triển các sản phẩm chế biến gắn với chương trình OCOP để vừa giải quyết một phần sản lượng, vừa giải quyết việc làm, vừa tạo ra sản phẩm đặc trưng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, kinh tế nông thôn gắn với chương trình du lịch nông thôn.

Chia sẻ bài viết