Sự đa dạng của các liên hoan phim quốc tế

Mỗi năm có hàng trăm liên hoan phim lớn nhỏ diễn ra, không chỉ tạo bệ phóng cho các tác phẩm mà còn phát hiện không ít tài năng.