Hai diễn viên nổi tiếng của Bollywood

Cùng với sự phát triển của Bollywood, những diễn viên Ấn Độ cũng trở thành ngôi sao được biết đến nhiều ở Hollywood và quốc tế.