Nam giới IQ cao ít bị trầm cảm

Để tìm hiểu mối liên hệ giữa trí thông minh với chứng trầm cảm, nhóm chuyên gia do Giáo sư Eirini Flouri dẫn đầu tại Đại học Luân Đôn đã phân tích dữ liệu của hơn 9.600 người trong độ tuổi từ 18-97 ở Anh.