Tín hiệu vui cho phim cổ tích Việt Nam

Tín hiệu vui cho phim cổ tích Việt Nam 

Phim cổ tích Việt Nam khởi phát cách đây khoảng 20 năm, do TFS - Hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện.