09/04/2024 - 17:54

Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(CT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

TP Cần Thơ tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên”.

Theo Quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời gian tổ chức chương trình vào tháng 5-2024 tại tỉnh Điện Biên. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kịch bản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức luyện tập, biểu diễn chương trình nghệ thuật đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên và khắp nơi trong cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt chính trị… chào mừng. Đây là dịp để tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vĩ đại của dân tộc ta.

Tin, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết