Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(CT)- Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 của TP Cần Thơ, được thống nhất tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019