28/04/2024 - 23:25

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đại học, cao đẳng sư phạm 

(CT) - Thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm (Thông tư 05), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư nêu trên.

Giờ dạy thực hành cho học viên quốc tế của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. 

Theo đó, Thông tư 05 không áp dụng đối với người làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong Thông tư 05, viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II), mã số V.07.08.21 khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Ðối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Thông tư 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2024.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết