22/04/2024 - 09:31

TP Cần Thơ triển khai thực hiện quy định mức học phí mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 

(CT) - Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HÐND của HÐND TP Cần Thơ quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 (Nghị quyết số 01), UBND TP Cần Thơ có ý kiến giao Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo, Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 theo quy định.

Học sinh Trường THCS Lê Bình, quận Cái Răng trong giờ học. 

Theo Nghị quyết 01, mức thu học phí được chia làm 2 khu vực: quận và huyện. Ở quận, học phí cấp mầm non là 71.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THCS là 65.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THPT là 75.000 đồng/tháng/học sinh. Ở huyện, học phí cấp mầm non là 32.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THCS là 33.000 đồng/tháng/học sinh, cấp THPT là 43.000 đồng/tháng/học sinh. Ðối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý của TP Cần Thơ. Học sinh tiểu học trường công lập không đóng học phí. Việc hỗ trợ học phí đối với học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định (cụ thể, ở quận 71.000 đồng/tháng/học sinh, ở huyện 32.000 đồng/tháng/học sinh).

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết