Giải nén tập tin RAR trên thiết bị di động Android

Định dạng RAR là loại tập tin rất phổ biến để nén dữ liệu nhằm thuận tiện cho việc chia sẻ qua email hay các dịch vụ lưu trữ trực tuyến.