Những tiện ích mở rộng cho Chrome tốt nhất năm 2017

Google tiếp tục nâng chất Chorme để trình duyệt này ngày càng mạnh mẽ hơn. Dưới đây là những tiện ích mở rộng không thể bỏ qua.