03/05/2024 - 11:55

Khuyến khích, huy động thanh niên tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số quốc gia 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1537/UBND-KGVX về việc tăng cường hoạt động, công tác thanh niên (TN).

Đoàn viên, thanh niên tham gia một lớp tập huấn về chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, do Trung ương Đoàn tổ chức tại TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển TN; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật TN và Chiến lược phát triển TN giai đoạn 2021-2030. Tập trung triển khai có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng số. Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích TN phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học gắn với triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công văn nêu rõ, tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại với TN; lắng nghe, giải quyết các vấn đề, kiến nghị của TN; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích, huy động TN tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của toàn xã hội về vai trò của TN là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm thành quốc gia số.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết