Xây dựng nội bộ đoàn kết

Từ đầu năm đến nay, Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường THPT Thốt Nốt nỗ lực khắc phục biểu hiện mất đoàn kết nội bộ và những hạn chế trên một số mặt công tác.