02/03/2020 - 08:14

Chuyển biến mới ở Thới Hưng 

Nhiều cán bộ, đảng viên nghiêm túc sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, bám sát địa bàn dân cư, nỗ lực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào... Đó là một vài nét nổi bật trong những kết quả đạt được qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05) ở Đảng bộ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Anh Lê Quang Năng, Chủ tịch Hội Nông dân xã (đứng trước) tham quan mô hình trồng màu trên ruộng của hội viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, cho biết: Đảng ủy xã và chi ủy các chi bộ thường xuyên quán triệt NQTW4 khóa XII và CT05 cho ĐV. Tất cả cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) ký cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn CT05 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua 3 năm thực hiện, hầu hết CB, ĐV đều nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; nêu gương trong các mặt
công tác.

Trước hết, nhiều CB, ĐV đã khắc phục được tác phong làm việc xuề xòa, đi trễ, về sớm; sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, tích cực đến địa bàn dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào, quy định. Nhiều CB, ĐV nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến thiết thực xây dựng nghị quyết của chi bộ và xây dựng nội bộ đoàn kết; khắc phục khuyết điểm trong các mặt công tác. Điển hình như anh Trần Thanh Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, trước đây đôi khi thực hiện giờ giấc làm việc chưa nghiêm, hoàn thành nhiệm vụ được giao chậm... Trong 3 năm qua, anh Đạt đã tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục tốt khuyết điểm, thường xuyên bám sát địa bàn dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông, cảnh quan môi trường. Anh tích cực vận động các nguồn lực, góp phần cùng ban, ngành, đoàn thể xã xây tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết.

Anh Trần Văn Hóa, công chức địa chính - xây dựng xã, trước đây, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, anh chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ và chưa kiên quyết xử lý nên xảy ra tình trạng người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang, lộ giới. Ba năm qua, anh Hóa tích cực bám sát địa bàn dân cư phối hợp với CB ấp kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng nhà ở; vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, di dời vật kiến trúc, đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông 10 tuyến đường trên địa bàn xã, tổng chiều dài gần 20.000m; xây dựng cầu ấp 5, cầu ấp 3. Anh Hóa bộc bạch: "Thời gian tới, tôi phấn đấu nhiều hơn nữa trong tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng chất các tiêu chí văn hóa - nông thôn mới".

Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với CT05, CB, ĐV xã, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã phát huy trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Tiêu biểu như anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND xã, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; chỉ đạo Bộ phận Một cửa xã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả đúng hẹn cho người dân; tham mưu xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới; phối hợp với CB các đoàn thể xã xây dựng 6 tổ hợp tác trồng cây ăn trái, nâng cao chất lượng hoạt động của 4 hợp tác xã…

Anh Lê Quang Năng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, nói: "Trong 3 năm qua, tôi phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp cho 30 hội viên vay hơn 2 tỉ đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 759 hội viên vay 21,7 tỉ đồng; đề nghị Hội Nông dân thành phố cho 13 hội viên vay 500 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân; đề nghị huyện hỗ trợ 8.130 cây giống các loại; vận động xã hội hóa xây dựng 1 Mái ấm nông dân tặng hội viên nghèo… Từ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống, xã chỉ còn 3 hội viên nông dân nghèo".       

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, việc triển khai thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với CT05 đã tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực của địa phương. Đảng bộ 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm, trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có ĐV vi phạm. Xã đã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới, đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Quẹt nói: "Đảng bộ xã Thới Hưng được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, Đảng ủy đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nhất là văn kiện và nhân sự. Trong đó, xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên; lựa chọn nhân sự ứng cử cấp ủy đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín để thúc đẩy địa phương phát triển trong giai đoạn mới".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết