14/05/2024 - 19:43

Bình Thủy

Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(CT) - Ngày 14-5-2024, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Các tập thể có thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được biểu dương khen thưởng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy cùng các cấp ủy đảng tổ chức triển khai, quán triệt và ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện sát hợp thực tế địa phương, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội thảo, liên hoan các mô hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung các chuyên đề hằng năm được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan. Cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Trong 3 năm qua, các cấp ủy phát động xây dựng thực hiện 433 mô hình, công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm nhân rộng 6 mô hình tiêu biểu cấp quận. Toàn quận có 31 tập thể và 87 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết