17/02/2020 - 09:36

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Hơn 3 năm qua, các cấp ủy đảng huyện Phong Điền triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05). Hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đã nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến trong nhiều mặt công tác.

Đảng viên ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái vận động người dân vệ sinh, trồng bông hai bên đường.

Theo đồng chí Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ái, CB, ĐV của Đảng bộ xã đều quán triệt, cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hầu hết CB, ĐV khắc phục tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng lười học tập nghị quyết của Đảng, đùn đẩy trách nhiệm… Đồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A, nói: "Hằng tháng, trong họp lệ, Chi ủy quan tâm công tác (KT), giám sát (GS) việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV để phát hiện và yêu cầu những ĐV có hạn chế, khuyết điểm khắc phục. Nhờ vậy, 3 năm liền chi bộ không có ĐV vi phạm, suy thoái".

Đảng ủy xã Trường Long thường xuyên quan tâm công tác KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong CB, ĐV. Theo đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã, bình quân mỗi năm, Đảng ủy KT, GS 15 chi bộ, với hơn 200 ĐV. Qua KT, GS, đã lưu ý CB, ĐV các chi bộ cần phát huy ưu điểm; đồng thời khắc phục những khuyết điểm, tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc, tham gia họp lệ chi bộ đầy đủ, thực hiện tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình… để không rơi vào những biểu hiện suy thoái.

Tiêu biểu như đồng chí Trần Tấn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Đồng chí nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phòng tránh những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn việc tu dưỡng đạo đức, lối sống với nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, đồng chí đã vận động hiến được hơn 200 đơn vị máu; vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà cho hộ nghèo, tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật, 300 bao xi măng để xây dựng cầu đường... Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tình trạng suy thoái, vi phạm trong CB, ĐV được ngăn chặn, đẩy lùi. Riêng năm 2019, Đảng bộ xã không có ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật.

Chi bộ Chi cục Thuế huyện Phong Điền đã chỉ đạo toàn thể CB, ĐV quán triệt, nghiên cứu, học tập NQTW4 và Chỉ thị số 05 nghiêm túc. Tất cả CB, ĐV của đơn vị ký cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Chi ủy thường xuyên KT, GS, đôn đốc và nhận xét, đánh giá kết quả cam kết và đăng ký của từng cá nhân; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc, chưa khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm. Anh Tô Trung Thành, chuyên viên Đội kê khai, kế toán thuế, thu trước bạ, bộc bạch: "Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký học tập làm theo Bác, tôi đã sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân. Tất cả thủ tục nộp thuế của người dân đều được giải quyết và trả kết quả nhanh gọn, người dân hài lòng". Đồng chí Võ Minh Lương, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện khẳng định: Với nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của CB, ĐV, 3 năm qua, chi bộ không có CB, ĐV vi phạm, công tác thu ngân sách của đơn vị hằng năm đạt từ 140% - 240%...

Nói về kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Đảng bộ huyện, đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, cho biết: Các cấp ủy đảng trong huyện đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác KT, GS. Từ đó, hầu hết CB, ĐV đã thực hiện có hiệu quả việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập, làm theo Bác. Nhiều hạn chế, khuyết điểm và những biểu hiện suy thoái trong CB, ĐV đã được ngăn chặn, đẩy lùi. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức phục vụ nhân dân của CB, ĐV được nâng lên. Các chỉ tiêu đề ra đều được chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch, góp phần đạt và vượt tất cả 10 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. "Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 vẫn còn một số hạn chế, nhất là 3 năm qua, Đảng bộ huyện có 128 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật, xóa tên trong danh sách đảng viên, xin ra khỏi Đảng. Vấn đề này đặt ra cho Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng phải có giải pháp hiệu quả để khắc phục trong thời gian tới" - đồng chí Đào Ngọc Chi nhìn nhận.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết