25/11/2019 - 10:11

Chuyển biến qua phong trào “Tự soi, tự sửa” 

Qua 3 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với thực hiện nhật ký làm theo Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh đã có sự chuyển biến tích cực. Nếu như trong lần tự nhận xét cá nhân đầu năm 2017, Đảng bộ có 45,8% ĐV có biểu hiện một phần về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì đến nay đã giảm còn 4,6%.

Công chức Bộ phận Một cửa thị trấn Thạnh An giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo đồng chí Cao Văn Ngoan, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đảng bộ thị trấn có 16 chi bộ, với 182 ĐV. Thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động, mỗi CB, ĐV thị trấn thường xuyên đối chiếu với 27 nhóm, 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đề cập trong NQTW4 khóa XII để tự nhận xét bản thân và khắc phục khuyết điểm. Qua “tự soi” lần thứ nhất vào đầu năm 2017, Đảng bộ có 45,8% ĐV tự nhận bản thân có biểu hiện suy thoái một phần về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cụ thể là lười học nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác đối với bản thân chưa tốt. Một bộ phận ĐV tự nhìn nhận bản thân không gương mẫu trong công tác; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, thời gian lao động…

Qua 3 năm “tự sửa”, nhiều CB, ĐV thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực, khắc phục được hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn, bộc bạch: “Khi “tự soi” bản thân tôi nhìn nhận, trước năm 2017 chưa sâu sát với địa bàn dân cư, nắm nguyện vọng của hội viên chưa sâu sát, kịp thời, một số mặt công tác Hội còn hạn chế; hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa hiệu quả… “Tự sửa” khuyết điểm này, 3 năm qua, mỗi tuần tôi sắp xếp công việc chuyên môn để đến các ấp 2-3 lần, tham gia cùng CB ấp vận động bảo hiểm y tế, đóng góp xây dựng giao thông, chỉnh trang đô thị; hỗ trợ nông dân vay 9 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế; hỗ trợ nông dân chuyển đổi 6,5ha ruộng kém hiệu quả sang trồng màu; vận động xã hội hóa xây dựng 1 Mái ấm nông dân tặng hội viên… Từ đó, đã góp phần giúp 12 hội viên thoát nghèo”.

Anh Trần Minh Hoàng, công chức văn phòng thống kê, cho biết: “Trước năm 2017, tôi tham mưu Thường trực UBND thị trấn xây dựng một số văn bản chưa kịp thời; đôn đốc công chức Bộ phận Một cửa giải quyết thủ tục hành chính chưa tốt nên một vài hồ sơ trả kết quả không đúng hẹn. “Tự sửa” khuyết điểm, tôi và các công chức ở Bộ phận Một cửa phát huy tinh thần hết việc nhưng không hết giờ, tận tụy phục vụ nhân dân, từ đó khắc phục tình trạng trả kết quả trễ hẹn. Trong 10 tháng năm 2019, Bộ phận Một cửa thị trấn tiếp nhận và giải quyết gần 3.000 hồ sơ, thủ tục hành chính, trả kết quả đúng hẹn 100%”. 

Theo Thường trực Đảng ủy thị trấn, sau 3 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện nhật ký làm theo Bác, đội ngũ CB, ĐV có chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Trong đó, CB, ĐV Bộ phận Một cửa khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, ân cần, niềm nở, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính của người dân chu đáo, đúng hẹn. CB, ĐV khối MTTQVN và các đoàn thể khắc phục hành chính hóa trong làm việc, dành nhiều thời gian đến địa bàn dân cư cùng CB, ĐV ấp vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện các chủ trương, phong trào, quan tâm chăm lo đời sống người dân. CB chủ chốt, người đứng đầu thị trấn chấp hành nghiêm quy chế làm việc, phát huy dân chủ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát địa bàn dân cư và các chi bộ để chỉ đạo phong trào, thực hiện nhiệm vụ. CB, ĐV các ấp phát huy tốt vai trò gương mẫu trong các mặt công tác. Đồng chí Trịnh Huy Hạnh, Bí thư Chi bộ ấp Phụng Hưng, nói: “Chi bộ có 12 ĐV. Lần “tự soi” thứ nhất có 4 ĐV biểu hiện một phần suy thoái. Qua 3 năm “tự sửa”, đến nay chi bộ không còn ĐV biểu hiện suy thoái. Nhiều ĐV đã gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng đường sáng - xanh - sạch - an toàn…”.

Đồng chí Cao Văn Ngoan, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An, khẳng định: Nhờ thực hiện nghiêm túc phong trào “tự soi, tự sửa” gắn với nhật ký làm theo Bác, từ năm 2017 đến nay, các mặt công tác của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, thị trấn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2015-2020; trên 95% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 3 năm qua Đảng bộ thị trấn có 5  ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật; vẫn còn 4,6% ĐV còn biểu hiện một phần suy thoái về đạo đức, lối sống. Thời gian tới, Đảng ủy quan tâm kiểm tra việc cam kết, “tự soi, tự sửa”, việc làm theo Bác để ngăn ngừa suy thoái, vi phạm trong CB, ĐV.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết