Chuyển biến mới ở Thới Hưng

Nhiều cán bộ, đảng viên nghiêm túc sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, bám sát địa bàn dân cư, nỗ lực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào...

 • Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

  Đảng bộ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, có 19 chi bộ với 418 đảng viên. Thời gian qua, các cán bộ, đảng viên trong đảng bộ xã đã quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4)

 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Hơn 3 năm qua, các cấp ủy đảng huyện Phong Điền triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05)

 • Nâng cao trách nhiệm của đảng viên 

  Nâng cao trách nhiệm 

của đảng viên

  Hai năm qua, Đảng bộ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05)

 • Phát huy vai trò nêu gương 

  Phát huy vai trò nêu gương

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Chuyển biến qua “tự soi, tự sửa” 

  Chuyển biến qua “tự soi, tự sửa”

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phát động cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa”.

 • Nâng cao trách nhiệm của đảng viên 

  Nâng cao trách nhiệm của đảng viên

  Đảng bộ phường Trà Nóc được Thường trực Quận ủy Bình Thủy đánh giá thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05).

 • Phát huy vai trò nêu gương 

  Phát huy vai trò nêu gương

  Thời gian qua, cán bộ, đảng viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác.

 • Chuyển biến qua phong trào “Tự soi, tự sửa” 

  Chuyển biến qua phong trào “Tự soi, tự sửa”

  Qua 3 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với thực hiện nhật ký làm theo Bác

 • Làm nhiều việc ý nghĩa 

  Làm nhiều việc ý nghĩa

  Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), giáo viên (GV) Trường THPT Giai Xuân

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đảng bộ phường Trà An, quận Bình Thủy có 670 đảng viên (ĐV). Trong 3 năm qua, đảng bộ không có ĐV suy thoái, vi phạm; nhiều cán bộ (CB), ĐV nêu gương làm việc tốt

 • Chuyển biến bước đầu ở Đảng bộ huyện Thới Lai 

  Chuyển biến bước đầu

ở Đảng bộ huyện Thới Lai

  Ba năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) huyện Thới Lai nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

 • Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện 

  Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện

  Trong 3 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) huyện Cờ Đỏ nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.