Phát huy vai trò nêu gương

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Chuyển biến qua phong trào “Tự soi, tự sửa” 

  Chuyển biến qua phong trào “Tự soi, tự sửa”

  Qua 3 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với thực hiện nhật ký làm theo Bác

 • Làm nhiều việc ý nghĩa 

  Làm nhiều việc ý nghĩa

  Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), giáo viên (GV) Trường THPT Giai Xuân

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đảng bộ phường Trà An, quận Bình Thủy có 670 đảng viên (ĐV). Trong 3 năm qua, đảng bộ không có ĐV suy thoái, vi phạm; nhiều cán bộ (CB), ĐV nêu gương làm việc tốt

 • Chuyển biến bước đầu ở Đảng bộ huyện Thới Lai 

  Chuyển biến bước đầu

ở Đảng bộ huyện Thới Lai

  Ba năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) huyện Thới Lai nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

 • Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện 

  Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện

  Trong 3 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) huyện Cờ Đỏ nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 • Phát huy trách nhiệm người đứng đầu 

  Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

  Chúng tôi đến tìm chị Dương Thị Bé Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thắng đúng lúc chị đến Tổ liên kết phụ nữ chằm nón lá ấp Thới Tân A nắm tình hình hoạt động.

 • Ngăn ngừa suy thoái 

  Ngăn ngừa suy thoái

  Thời gian qua, Chi bộ Tổ chức - Nội vụ huyện Phong Điền quan tâm giáo dục nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV)

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

  Phát huy vai trò,

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

  Đây được xem là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại TP Cần Thơ, các cấp ủy đảng triển khai thực hiện hiệu quả

 • Nghiêm túc “tự sửa”, tạo sự chuyển biến tích cực 

  Nghiêm túc “tự sửa”, tạo sự chuyển biến tích cực

  Thời gian qua, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cờ Đỏ không có cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) suy thoái, vi phạm

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên 

  Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên

  Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cấp ủy đảng xác định thực hiện những giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

 • Góp sức xây dựng quê hương 

  Góp sức xây dựng quê hương

  Hai năm qua, cùng với tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phòng tránh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Huyện đoàn Vĩnh Thạnh ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 • Giúp cơ sở khắc phục khuyết điểm 

  Giúp cơ sở khắc phục khuyết điểm

  Hai năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ quan tâm kiểm tra (KT), giám sát (GS) việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng.