Chuyển biến bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Hai năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình; gương mẫu trong các mặt công tác