Làm nhiều việc ý nghĩa

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), giáo viên (GV) Trường THPT Giai Xuân

 • Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện 

  Nêu gương tu dưỡng, rèn luyện

  Trong 3 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Phòng Tài chính - Kế hoạch (TCKH) huyện Cờ Đỏ nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 • Phát huy trách nhiệm người đứng đầu 

  Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

  Chúng tôi đến tìm chị Dương Thị Bé Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thắng đúng lúc chị đến Tổ liên kết phụ nữ chằm nón lá ấp Thới Tân A nắm tình hình hoạt động.

 • Ngăn ngừa suy thoái 

  Ngăn ngừa suy thoái

  Thời gian qua, Chi bộ Tổ chức - Nội vụ huyện Phong Điền quan tâm giáo dục nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV)

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

  Phát huy vai trò,

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

  Đây được xem là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại TP Cần Thơ, các cấp ủy đảng triển khai thực hiện hiệu quả

 • Nghiêm túc “tự sửa”, tạo sự chuyển biến tích cực 

  Nghiêm túc “tự sửa”, tạo sự chuyển biến tích cực

  Thời gian qua, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cờ Đỏ không có cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) suy thoái, vi phạm

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên 

  Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên

  Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cấp ủy đảng xác định thực hiện những giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

 • Góp sức xây dựng quê hương 

  Góp sức xây dựng quê hương

  Hai năm qua, cùng với tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phòng tránh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Huyện đoàn Vĩnh Thạnh ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 • Giúp cơ sở khắc phục khuyết điểm 

  Giúp cơ sở khắc phục khuyết điểm

  Hai năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ quan tâm kiểm tra (KT), giám sát (GS) việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng.

 • Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân 

  Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

  Hơn 2 năm qua, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) ấp Trường Phú 2, xã Trường Long, huyện Phong Ðiền đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).

 • Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên 

  Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Ðây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) được các cấp ủy đảng trong thành phố triển khai hiệu quả.

 • Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

  Xuất phát từ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW)

 • Kết quả bước đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

  Kết quả bước đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Hơn 2 năm qua, Đảng bộ phường An Thới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII