30/12/2019 - 10:44

Phát huy vai trò nêu gương 

Thời gian qua, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phong Điền ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác. Đồng thời, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không vi phạm kỷ luật. Chi bộ Phòng nhiều năm liền được công nhận trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều CB, ĐV được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với nỗ lực của cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Phong Điền từng bước được nâng lên.

Cuộc kiểm điểm cuối năm 2019 của Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền được tổ chức đầu tuần vừa qua. Tất cả 9 ĐV của chi bộ đều có mặt đúng giờ, nêu gương trong công tác tự phê bình và phê bình, giúp nhau khắc phục hạn chế, khuyết điểm để tiến bộ hơn trong năm 2020. Theo đồng chí Nguyễn Văn Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05), 3 năm qua, CB, ĐV Phòng nêu gương trong công tác tự phê bình và phê bình. Ngoài kiểm điểm cuối năm, hằng tháng, chi bộ còn phân công 1 ĐV tự phê bình nhằm giúp ĐV phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để hoàn thiện bản thân. Từ đó, từng cá nhân đã khắc phục dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm: bằng mặt không bằng lòng, tác phong công tác xuề xòa, chưa nâng cao trách nhiệm công tác, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau…

Đồng chí Nguyễn Văn Sang cho biết: Hằng năm, chi bộ tổ chức cho CB, ĐV xây dựng bản cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống gắn với đăng ký học tập, làm theo Bác. Chi bộ quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến CB, ĐV. Thường xuyên nhắc nhở CB, ĐV thực hiện nghiêm túc Quy định những điều ĐV không được làm, quy định về nêu gương… Qua đó, hầu hết các CB, ĐV đều nêu gương, thực hiện nghiêm túc việc cam kết rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống; nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Võ Minh Triều, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của Phòng, bộc bạch: "Trước đây, phòng có 18 CB, công chức, viên chức; trong đó có 9 người được rút từ các trường học lên làm việc. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, 3 năm qua, Phòng đã đưa 9 CB, viên chức này về lại các trường. Vì vậy, 9 CB, công phòng còn lại phải làm việc gấp đôi. Ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ...".

Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, Chi bộ Phòng GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như: công khai, minh bạch công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm CB; công khai minh bạch về thu chi tài chính, công tác tuyển dụng viên chức, thuyên chuyển giáo viên giữa các trường... Nhờ vậy, nội bộ thật sự đoàn kết, không nghi ngờ lẫn nhau; việc tuyển dụng 24 giáo viên các cấp học và thuyên chuyển 2 hiệu trưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, không xảy ra tiêu cực. Anh Phạm Quốc Tâm, chuyên viên phụ trách công tác tổ chức của Phòng, nói: "Công việc của tôi là tham mưu lãnh đạo Phòng về điều động, bổ nhiệm CB quản lý các trường học và giáo viên. Đây là công việc nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Tôi luôn ý thức tu dưỡng đạo đức, làm việc công tâm, khách quan, trung thực, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo".

Với nỗ lực tu dưỡng đạo đức, lối sống gắn với thực hiện nhiệm vụ tốt chuyên môn, 3 năm qua, Phòng GD&ĐT huyện không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm; hằng năm, tất cả ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các mặt công tác GD&ĐT của huyện có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, học sinh tiểu học duy trì sĩ số đạt 99,97% (thành phố giao 99%), học sinh THCS duy trì sĩ số đạt trên 98% (thành phố giao 97%), trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt trên 95% (thành phố giao 95%); tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 65%; tỷ lệ học sinh THCS tốt nghiệp đạt 99,5%; có 31/38 trường học đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, năm học 2018-2019, chất lượng GD&ĐT của huyện được xếp vị trí thứ 2 khối thi đua huyện.     

Đồng chí Nguyễn Văn Sang, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng, khẳng định: Thời gian tới, Chi bộ Phòng tiếp tục chỉ đạo CB, ĐV cam kết, nêu gương thực hiện NQTW4 khóa XII, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa hạn chế, khuyết điểm của CB, ĐV, kiên quyết không để có trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phòng phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra hằng năm cũng như Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết