06/01/2020 - 09:15

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên 

Đảng bộ phường Trà Nóc được Thường trực Quận ủy Bình Thủy đánh giá thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05). Qua đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường được ngăn chặn, đẩy lùi. Đội ngũ CB, ĐV đã phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. 

Cán bộ khu vực 1 vận động người dân hiến đất làm đường.

Cán bộ khu vực 1 vận động người dân hiến đất làm đường.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05, Đảng ủy phường Trà Nóc đã xây dựng kế hoạch; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung nghị quyết, chỉ thị này đến toàn thể CB, ĐV. Đồng thời, chỉ đạo CB, ĐV ký cam kết thực hiện hằng năm để tu dưỡng, rèn luyện và khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Theo đồng chí Trần Hoàng Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, hằng tháng, trong họp lệ, chi bộ triển khai các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới cho ĐV; chỉ định 3 ĐV tự phê bình xoay vòng để chi bộ đóng góp ý kiến, nhất là tự phê bình về kết quả cam kết không biểu hiện suy thoái theo tinh thần NQTW4 khóa XII và kết quả đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhiều ĐV đã khắc phục được tình trạng xuề xòa, ngại phát biểu trong hội họp, lười học nghị quyết; tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. “Với nỗ lực của 56 ĐV trong chi bộ, 3 năm qua, nhân dân khu vực đóng góp hơn 2,1 tỉ đồng nâng cấp 4 tuyến hẻm dài hơn 600m; đóng góp 240 triệu đồng xây tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Khu vực đều đạt và vượt kế hoạch được giao về thu thuế quỹ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tuyển quân, giữ gìn an ninh trật tự… . Chi bộ nhiều năm liền không có ĐV suy thoái, vi phạm bị thi hành kỷ luật” - đồng chí Trần Hoàng Đức thông tin.

Tất cả 72 ĐV của Chi bộ khu vực 6 cũng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05. Theo đồng chí Nguyễn Đức Nhân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 6, ĐV trong chi bộ đều cam kết và tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, làm nhiều việc tốt với nhân dân. Nhờ vậy, chi bộ nhiều năm liền không có ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều ĐV gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, được người dân tin tưởng, làm theo. Đồng chí Nguyễn Đức Nhân khẳng định: “Ba năm qua, nhân dân trong khu vực đã đóng gần 70 triệu đồng các loại phí, quỹ; đóng góp 560 triệu đồng nâng cấp 3 tuyến hẻm, xây 5 căn nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Khu vực đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phường giao hằng năm. Đạt được kết quả này, vai trò nêu gương của đội ngũ ĐV trong chi bộ đóng góp rất quan trọng”.

Theo đồng chí Nguyễn Hùng Việt, Bí thư Đảng ủy phường Trà Nóc, 3 năm qua, Đảng ủy phường chú trọng triển khai các giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đội ngũ CB, ĐV nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật và Quy định về những điều ĐV không được làm... Nhờ vậy, các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống xã hội có sự chuyển biến tích cực. Hằng năm, Đảng bộ phường có trên 95% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (riêng năm 2019 là 96,9%); Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; phường đã đạt chuẩn văn minh đô thị đầu năm 2018; chỉ còn 1 hộ nghèo.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Hùng Việt, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Đảng bộ phường vẫn còn một vài hạn chế, như: một số ít CB, ĐV chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong đó, có 3 ĐV vi phạm Quy định những điều ĐV không được làm, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; có 3 ĐV không chấp hành nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí, bị xóa tên khỏi danh sách ĐV. “Đảng ủy xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện của ĐV. Qua đó, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV” - đồng chí Nguyễn Hùng Việt cho biết.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết