12/01/2020 - 18:25

Chuyển biến qua “tự soi, tự sửa” 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phát động cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa”. Qua 3 năm thực hiện phong trào này, CB, ĐV đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đầu năm 2017, BTV Huyện ủy Vĩnh Thạnh đề ra kế hoạch số 30-KT/HU phát động phong trào "tự soi, tự sửa" sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XII trong CB, ĐV. Phong trào đã được triển khai sâu rộng và đạt kết quả bước đầu tích cực. Tại Đảng bộ xã Vĩnh Bình, đồng chí Nguyễn Chí Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Năm 2017, qua "tự soi" lần 1, Đảng bộ xã có 27 ĐV biểu hiện một phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, như: chưa tự giác học tập nghị quyết của Đảng; xuề xòa trong công tác, sinh hoạt; chưa chấp hành nghiêm quy định Điều lệ Đảng; chưa sâu sát địa bàn dân cư… Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong CB, ĐV, Đảng ủy xã đã quán triệt sâu rộng NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong CB, ĐV; tổ chức cho ĐV cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo từng năm với nội dung cụ thể, thiết thực. Hằng tháng, chi bộ yêu cầu ĐV kiểm điểm kết quả "tự sửa" và cam kết tu dưỡng, rèn luyện để chi bộ đóng góp ý kiến, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Cuối năm 2019, qua "tự soi" lần thứ 6, Đảng bộ xã chỉ còn 6 ĐV còn biểu hiện một phần suy thoái.

Cán bộ xã Thạnh Tiến gặp gỡ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào.

Cùng với thực hiện tốt phong trào "tự soi, tự sửa", nhiều CB, ĐV trong Đảng bộ xã đã nêu cao trách nhiệm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Điển hình như đồng chí Trần Văn Cang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Thọ, với sáng kiến xây dựng tổ tương thân, tương ái hoạt động theo hình thức vận động các mạnh thường quân đóng góp để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và sửa chữa giao thông nông thôn. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã, bộc bạch: "Ba năm qua, tôi tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn; vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ hội viên chăn nuôi heo; vận động thành lập 1 tổ hợp tác sản xuất rau màu và hỗ trợ cho các thành viên trong tổ hợp tác vay 300 triệu đồng để sản xuất; đề nghị cấp trên hỗ trợ xây 1 nhà ở tặng hội viên cận nghèo…".

Ở Đảng bộ xã Thạnh Tiến, phong trào "tự soi, tự sửa" được CB, ĐV thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Theo đồng chí Phan Nhật Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đầu năm 2017, qua "tự soi" lần 1, trong 105 ĐV của Đảng bộ xã, có 35 ĐV có biểu hiện một phần suy thoái về đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ, CB, ĐV đã tích cực "tự sửa" những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt. Cuối năm 2019, thực hiện "tự soi" lần thứ 6, Đảng bộ xã chỉ còn 2 ĐV có biểu hiện một phần suy thoái.

Qua thực hiện phong trào, nhiều CB, ĐV thể hiện rõ vai trò nêu gương trong công tác. Đồng chí Trương Thị Bích Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bộc bạch: "Thực hiện phong trào "tự soi, tự sửa", đầu năm 2017, bản thân tôi nghiêm túc nhìn nhận trước đây chưa thật sự sâu sát, chưa kịp thời nắm bắt và giải quyết những nguyện vọng của hội viên; chưa tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào. Thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ của Hội, tôi sắp xếp thời gian đến các ấp nắm tình hình, nguyện vọng của hội viên và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào. Từ năm 2017 đến nay, tôi đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho gần 100 hội viên vay 1 tỉ đồng để phát triển kinh tế; vận động hội viên, mạnh thường quân đóng góp 42 triệu đồng sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên; phối hợp với các ngành, đoàn thể xã và ấp vận động nhân dân đóng góp 70 triệu đồng tráng bê tông 163m đường giao thông…".

Đánh giá về kết quả của phong trào "tự soi, tự sửa", đồng chí Đoàn Việt Đức, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh, khẳng định: Hầu hết CB, ĐV Đảng bộ huyện đã nâng cao ý thức soi rọi bản thân, tự sửa những hạn chế, khuyết điểm nên đã đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, vẫn còn một số CB, ĐV chưa tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái, vi phạm. Từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ huyện có 29 ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thời gian tới, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc "tự soi, tự sửa" của CB, ĐV để đẩy lùi suy thoái, vi phạm.

Đầu năm 2017, thực hiện “tự soi” lần 1, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh có 83,47% ĐV có biểu hiện một phần suy thoái, như: thiếu tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, chưa sâu sát quần chúng, nhận thức chưa đúng về học tập lý luận chính trị, chưa thật sự nêu gương. Qua nhận xét lần 5 giữa năm 2019, những biểu hiện nêu trên giảm còn 4,56%.

 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tự soitự sửa