24/02/2020 - 14:29

Đồng chí Huỳnh Văn Nhơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thới:

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đảng bộ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, có 19 chi bộ với 418 đảng viên. Thời gian qua, các cán bộ, đảng viên trong đảng bộ xã đã quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4) gắn với việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) bằng những hành động thiết thực. Qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần tự giác; hăng hái thi đua, gương mẫu thực hiện các phong trào, nhiệm vụ tại địa phương.

Hằng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cho các đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thường trực Đảng ủy phân công Đảng ủy viên, Thường vụ Đảng ủy tham gia sinh hoạt và chỉ đạo các chi bộ. Qua đó, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, các chi bộ thực hiện công tác tự phê bình và phê bình xoay vòng. Nhờ vậy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện. Năm 2019, đảng bộ xã không có đảng viên vi phạm bị kỷ luật.

Xã Tân Thới được huyện chọn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2019. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Theo tôi, nhằm thực hiện hiệu quả NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra trong Nghị quyết và Chỉ thị quan trọng này. Trong đó, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 bằng những hành động thiết thực, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng để quần chúng noi theo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết