16/11/2016 - 14:19

Làm theo gương Bác bằng việc thiết thực

Giai đoạn 2011-2015 Trường Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 tập thể và 12 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Cờ thi đua của Bộ Y tế, 18 tập thể và 16 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng, 52 tập thể và 47 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng, 6 tập thể và 24 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố…
Chia sẻ bài viết