22/04/2024 - 18:37

Ngày 26-4, diễn ra kỳ họp thứ 15 của HÐND thành phố Cần Thơ 

Ban Ðô thị thẩm tra dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố

(CT) - Chiều ngày 22-4, Ban Ðô thị của HÐND thành phố tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết của HÐND TP Cần Thơ về thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và các đồng chí Thường trực HÐND, UBND thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến dự.

Ðại biểu dự cuộc họp thẩm tra tham gia phát biểu ý kiến.

Theo UBND thành phố, ngày 17-3-2023, HÐND thành phố ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HÐND về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). Trên cơ sở đồ án quy hoạch được phê duyệt, Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ (chủ đầu tư) đã và đang tiến hành triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư làm cơ sở cho giai đoạn đầu tư và vận hành dự án.

Hiện nay, tình hình cung cấp cát xây dựng tại TP Cần Thơ nói riêng và vùng ÐBSCL nói chung đang gặp khó khăn, chưa đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm đang đồng loạt triển khai, trong đó có dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). Với mong muốn giảm thiểu tối đa nhu cầu cát san lấp cho dự án và góp phần phát triển bền vững của khu vực, Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ đã nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). Qua xem xét, đánh giá, UBND thành phố trình HÐND thành phố xem xét, điều chỉnh cục bộ một số nội dung trong quy hoạch.

Tại cuộc họp thẩm tra, các đại biểu thống nhất với đề nghị trình HÐND thành phố xem xét, điều chỉnh đất sản xuất, kho bãi (bao gồm cả đất xây dựng công trình dịch vụ, hành chính của từng nhà máy, cơ sở sản xuất), giảm 3,19ha; đất cây xanh, mặt nước tăng 2,27ha và đất giao thông tăng 0,92ha so với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; tăng bề rộng tối đa của vỉa hè từ 8m lên 10m đối với các trục đường nội bộ khu công nghiệp… Ðồng thời, đề nghị UBND thành phố lưu ý điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cho phù hợp, sau khi HÐND thông qua nghị quyết.

► Thường trực HÐND TP Cần Thơ đã ban hành thư triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo thư triệu tập, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố dự kiến diễn ra vào chiều ngày 26-4-2024, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tại kỳ họp, HÐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị thông qua các tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) do UBND thành phố trình tại kỳ họp, về: Thông qua chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố; thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1); giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; giao chi tiết, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương (đợt 3), kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND thành phố; điều chỉnh nghị quyết của HÐND thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024; điều chỉnh nghị quyết của HÐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện một số thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn thành phố.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết