Màn hình máy tính xách tay cho điện thoại

Trang tin Notebook Italia vừa phát hiện một sản phẩm mới có tên Colorii LapDock 14.1, ở Hội chợ điện tử Global Sources tại Hồng Công.