Lắp điện thoại bàn Viettel: Quý khách có thể chọn số đẹp 686868, 666888, 666666, 888888, 999999

Số đẹp điện thoại bàn Viettel quý khách có thể sử dụng tại 1 địa điểm cố định hoặc mang đi toàn quốc như số điện thoại di động thông thường.