Cùng lên tiếng “Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”

Quận Ninh Kiều là địa phương được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội LHPN TP Cần Thơ chọn triển khai mô hình