20/04/2024 - 08:31

Hơn 2 năm thực hiện Đề án 06

Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả nổi bật 

Hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg, ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Viên chức BHXH TP Cần Thơ hướng dẫn người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

Sau thời gian cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, chị Nguyễn Thị Lệ ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, khá hài lòng. Chị Lệ chia sẻ: “Tôi làm công nhân công ty thủy sản. Tôi được nhân viên BHXH hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Tôi thấy ứng dụng này khá tiện ích bởi cung cấp nhiều thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; thông tin hưởng các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản...); lịch sử khám, chữa bệnh (KCB) BHYT...”.

Ứng dụng VssID còn cho phép người dùng tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH, cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT, đơn vị tham gia BHXH, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT... Ngoài ra, người dùng có thể tiến hành các giao dịch dịch vụ công trực tuyến, như cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; thay đổi hình thức lãnh lương hưu, trợ cấp BHXH; ủy quyền lãnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp…

Thực hiện Đề án 06, ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành khác. Đồng thời, rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ; thực hiện số hóa hồ sơ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Đến hết quý I-2024, BHXH thành phố đã đồng bộ, tích hợp thông tin BHYT của 1.046.727 người tham gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 96,5%. Hỗ trợ triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử qua Cổng tiếp nhận dữ liệu, hệ thống giám định BHYT được 17.181 giấy khám sức khỏe lái xe, 56 giấy báo tử, 6.250 giấy chứng sinh được các cơ sở KCB ký số đưa lên Cổng tiếp nhận BHYT; 119 cơ sở KCB thực hiện KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, tra cứu thành công 123.032 lượt.

Ngoài ra, BHXH thành phố đã chủ động triển khai, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được giao tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-BHXH ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến quý I-2024, ngành BHXH thành phố đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 2.072 thẻ BHYT thông qua dịch vụ công gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình. Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; đã tiếp nhận và giải quyết 1.756 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, 2 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông. Đồng thời, tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 1.329 trường hợp…

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi chủ động phối hợp Công an thành phố rà soát, cập nhật và xác thực số căn cước công dân/định danh cá nhân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu ngành BHXH Việt Nam đang quản lý. Đồng thời, phối hợp các cơ sở y tế tăng cường KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID, VssID và phối hợp làm sạch thông tin công dân. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích người dân, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử, sử dụng các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia...”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết