Vận dụng nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

(CT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn quận Thốt Nốt còn 1,64%, giảm 0,66%; hộ cận nghèo còn 1,34%, giảm 0,28% so với đầu giai đoạn.