10/10/2017 - 20:44

Tập trung nguồn lực cho những xã về đích trong năm nay 

Theo kế hoạch, năm 2017, TP Cần Thơ có thêm 7 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã NTM trên địa bàn lên 27/36 xã. Chương trình xây dựng NTM thành phố đang bước vào chặng “nước rút”, đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực, thể hiện quyết tâm chính trị, huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

Đến thời điểm này, trong 7 xã của 3 huyện đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017, chưa có xã nào hoàn thành tất cả 19 tiêu chí, xã đạt cao nhất chỉ 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Hiện nay, các xã còn vướng một số tiêu chí như: y tế, hộ nghèo, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giao thông. Đặc biệt, hầu hết các xã đều chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong tiêu chí y tế. Nguyên nhân, theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020, một số tiêu chí Trung ương nâng lên, đòi hỏi cao hơn hoặc bổ sung thêm một số chỉ tiêu, nội dung mới. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân các xã còn nhiều khó khăn; Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố yêu cầu xã đạt chuẩn NTM không được nợ tiêu chí.

Cán bộ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ họp rà soát và bàn giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. Ảnh: T. TRINH

Đơn cử, huyện Thới Lai đăng ký 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2017 là Định Môn và Trường Thành. Đến nay, xã Định Môn đạt 18 tiêu chí, chưa đạt chỉ tiêu 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Xã Trường Thành đạt 17 tiêu chí, còn 1 nhà văn hóa ấp chưa đạt chuẩn và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Thưa, Chủ tịch UBND xã Định Môn, huyện Thới Lai, cho biết: Để đạt tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, Đảng ủy, UBND xã đã và đang huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2017 theo kế hoạch.

Tương tự, tại huyện Cờ Đỏ, xã Đông Thắng đạt 14 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và y tế), xã Thới Đông đạt 15 tiêu chí (còn tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và y tế). Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ quan tâm đầu tư hỗ trợ 2 xã xây dựng thêm các hạng mục, hoàn thành tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa. Đồng thời, quan tâm phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, mở lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Đảm bảo 2 xã về đích đúng tiến độ, ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Đối với chỉ tiêu bảo hiểm y tế, các xã cần rà soát, thống kê chính xác số người vắng mặt trên địa bàn. Bên cạnh đó, chia nhỏ địa bàn, từng tổ tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, tập trung vận động các hộ có điều kiện chia sẻ khó khăn vì cộng đồng, xã hội. Ngoài ra, Huyện ủy Cờ Đỏ chỉ đạo các xã xây dựng tiêu chí nào phải chắc tiêu chí đó. Đồng thời, quan tâm phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng hành cùng các địa phương thực hiện các tiêu chí NTM, bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, cho biết: Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Theo đó, vận động chị em hội viên đăng ký với chính quyền địa phương cam kết thực hiện các nội dung trên và tuyên truyền vận động 95% hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Từ đây đến cuối năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh thực hiện tham gia bảo hiểm y tế của các hội viên. Đặc biệt là các xã chuẩn bị về đích NTM, góp phần tăng tỷ lệ bảo hiểm y tế theo quy định. Hội phụ nữ các cấp quyết tâm cùng chính quyền địa phương hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ yêu cầu các ngành, các cấp cần rà soát lại từng chỉ tiêu, tiêu chí NTM chưa đạt, đề ra giải pháp cụ thể, tập trung thực hiện; nhất là các xã đăng ký hoàn thành NTM trong năm 2017. Khi đã có giải pháp, các địa phương phải có quyết tâm chính trị cao để thực hiện vì chương trình NTM liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đồng thời tập trung phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, xem đây là giải pháp căn cơ lâu dài quyết định sự thành công của chương trình. Các địa phương quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM có trọng tâm, trọng điểm để đạt được tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện các tiêu chí không cần nguồn kinh phí. Đối với các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2017, cần xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm. Qua đó, khơi dậy tinh thần nhân dân cùng tham gia xây dựng hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Các xã tiến hành rà soát lại các tiêu chí, phân công cụ thể từng cá nhân, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện.

T. TRINH

Chia sẻ bài viết