13/09/2017 - 10:51

Trung bình mỗi xã đạt 15,06 tiêu chí về nông thôn mới

(CT)- Sau khi rà soát lại tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 36 xã theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, kết quả trung bình mỗi xã đạt 15,06 tiêu chí. Cụ thể, ngoài 20 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ đánh giá, các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 có độ bao phủ rộng, có chiều sâu và tương đối khó thực hiện. Một số tiêu chí tỷ lệ đạt thấp có thể kể đến như: tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo) và tiêu chí số 15 (y tế). Nhiều địa phương phản ánh, với phương châm nâng cao chất lượng công tác xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu thành phần trong mỗi tiêu chí có xu hướng yêu cầu cao hơn cũng là áp lực lớn cho nhiều địa phương. Đơn cử như chỉ tiêu thu nhập phải đạt ≥ 50 triệu đồng/người/năm vào năm 2020 và tỷ lệ hộ nghèo từ quý IV năm 2016 phải đạt ≤ 4% gây khó khăn trong việc thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết