23/08/2017 - 14:49

Cờ Đỏ nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

Năm 2017, huyện Cờ Đỏ đăng ký xây dựng hoàn thành thêm 2 xã nông thôn mới (NTM) là Đông Thắng và Thới Đông, nâng số xã đạt chuẩn NTM là 5 xã; các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, công tác xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ đã trở thành phong trào rộng lớn và đạt được kết quả khả quan.

Xã Đông Thắng tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Trong ảnh: Trục đường chính đi qua xã Đông Thắng.

Các xã đạt từ 9 tiêu chí trở lên

Xác định chương trình xây dựng NTM là chương trình lớn, tổng thể, toàn diện nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn, do đó, trong quá trình triển khai thực hiện huyện Cờ Đỏ đã chọn những giải pháp mang lại hiệu quả cao và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Theo Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ, công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM, tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền về 19 tiêu chí, nâng cao nhận thức của người dân về nhiệm vụ xây dựng NTM… Các Thành ủy viên chỉ đạo các xã, thường xuyên nắm thông tin và trực tiếp làm việc với các xã để hỗ trợ và có giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Cụ thể, vận động các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng, giao thông, nhà đại đoàn kết… Cải thiện thu nhập cho người dân, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Thời gian qua, huyện quan tâm xây dựng và phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó, có nhiều mô hình hiệu quả, như: mô hình cánh đồng lớn, trồng màu, nuôi cá trên ruộng lúa, trồng xoài cát Hòa Lộc… góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Huyện Cờ Đỏ có 9 xã tham gia chương trình xây dựng NTM. Đến nay, có 3 xã đạt chuẩn NTM gồm: Trung An, Trung Hưng và Trung Thạnh; xã Thới Đông đạt 15 tiêu chí; xã Đông Thắng đạt 14 tiêu chí; xã Thới Hưng đạt 12 tiêu chí; 2 xã Thới Xuân và Đông Hiệp đạt 11 tiêu chí; xã Thạnh Phú đạt 9 tiêu chí. Huyện có 7 tiêu chí đạt 9/9 xã, gồm: thủy lợi, điện, bưu điện, giáo dục và đào tạo, y tế, an ninh trật tự, lao động có việc làm.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu

Theo kế hoạch xây dựng NTM năm 2017, Cờ Đỏ sẽ hoàn thành xây dựng NTM ở 2 xã Đông Thắng và Thới Đông. Qua kiểm tra rà soát tiến độ xây dựng NTM, đến nay, xã Thới Đông đạt 15 tiêu chí (4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và y tế), xã Đông Thắng đạt 14 tiêu chí (5 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo và y tế).

Từ đầu năm đến nay, xã Đông Thắng và Thới Đông tập trung mọi nguồn lực nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chưa đạt. Để hoàn thành tiêu chí giao thông, hiện xã Đông Thắng đang thi công tuyến Bờ Tây Xáng Bộ, chiều dài 1,8 km, 2 tuyến Kênh Đứng - Bờ Nam và Kênh Ngang - Đông Tháp với chiều dài 9,208km. Xã Thới Đông đang thi công 2 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4,972km, gồm: tuyến Kênh 200 thuộc ấp Thới Trung và tuyến Cây Sao thuộc ấp Thới Thạnh và Thới Xuân; xây dựng nâng cấp đoạn từ Kênh 200 - Cầu Xáng Thốt Nốt với chiều dài 228m; thực hiện 3 tuyến lộ giao thông nông thôn, gồm: tuyến Lồng Óng, tuyến Kênh Ranh và Tuyến KH5. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Ban Quản lý xã Thới Đông và Đông Thắng phối hợp với Ban Quản lý dự án huyện để thực hiện. Riêng các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo và y tế, Ban Quản lý 2 xã đang tập trung mọi nguồn lực thực  hiện, phấn đấu đạt theo qui định vào những tháng cuối năm 2017. 

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2017, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Cờ Đỏ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tập trung thực hiện củng cố nâng chất đối với các tiêu chí không cần đầu tư kinh phí lớn, như: tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, bảo hiểm y tế, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa và giáo dục… Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí tại xã Thới Đông và Đông Thắng; các xã còn lại tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai chương trình của từng xã; thành lập đoàn thẩm tra các tiêu chí xây dựng NTM đối với 2 xã Thới Đông và Đông Thắng. Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát nhu cầu vốn đối với 2 xã Thới Hưng và Đông Hiệp để đăng ký xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

Ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Huyện Cờ Đỏ tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25-4-2012 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đến năm 2020, đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức nâng cao ý thức các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi người dân đi lại và sản xuất nông nghiệp. Cờ Đỏ chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, nghiên cứu và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân…

Bài, ảnh: TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết