21/12/2017 - 09:57

Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm 

Năm 2017, cùng với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) chuyên đề, thường xuyên, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Thốt Nốt đẩy mạnh công tác KT tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đã kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Cán bộ UBKT Đảng ủy phường Tân Lộc (bên phải) làm việc với chi ủy chi bộ khu vực Trường Thọ 1 để nắm tình hình đảng viên. 

Theo đồng chí Đỗ Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân Lộc, nhằm sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, hằng tháng, các Đảng ủy viên và thành viên UBKT Đảng ủy luân phiên dự họp với 22 Chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình tư tưởng, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên; đồng thời, khuyến khích phát hiện, chỉ ra những tổ chức Đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm. Năm 2017, UBKT Đảng ủy phường đã phát hiện, tiến hành KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 chi bộ khu vực về việc để cán bộ đoàn thể khu vực có biểu hiện mất đoàn kết; KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 Bí thư Chi bộ khu vực vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và 1 Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực không công khai minh bạch tiền khen thưởng, không xin ý kiến tập thể, chi sai mục đích tiền vận động quỹ an sinh xã hội, thiếu tinh thần trách nhiệm. Qua KT, UBKT Đảng ủy đã yêu cầu 1 Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời, đề nghị Đảng ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách. Đồng chí Trần Thái Bình, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nói: “Qua theo dõi, chúng tôi ghi nhận Chi bộ và  đảng viên vi phạm nêu trên đã khắc phục tốt khuyết điểm, có nhiều tiến bộ trong thực hiện nhiệm vụ”.

Ở Đảng bộ phường Trung Kiên, việc KT tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cũng được UBKT Đảng ủy quan tâm thực hiện. Qua nắm tình hình và đơn thư khiếu nại, tố cáo, năm 2017, UBKT Đảng ủy phường đã KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 Chi bộ khu vực để xảy ra tình trạng đảng viên vắng họp lệ nhiều và 1 Chi bộ trường học có chất lượng họp lệ chưa cao, đảng viên còn thụ động, ít phát biểu trong sinh hoạt chi bộ. UBKT Đảng ủy KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên ở chi bộ cơ quan và 2 đảng viên ở chi bộ khu vực vì tham gia họp lệ chi bộ chưa đúng quy định. Đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: “Qua KT, nhận thấy các chi bộ và đảng viên này có khuyết điểm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Đảng ủy phường đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đến nay, các chi bộ và đảng viên đó đã khắc phục được khuyết điểm, có tiến bộ hơn trong thực hiện nhiệm vụ”. Nhờ tăng cường công tác KT, GS, nhất là thực hiện tốt việc KT tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, năm 2017, Đảng bộ phường Trung Kiên không có trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Không riêng UBKT cơ sở, năm 2017, UBKT Quận ủy Thốt Nốt đã KT 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, KT 1 Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng trường THPT về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính trong đơn vị từ năm 2014-2016 và kết luận có vi phạm, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. KT 1 đảng viên là lãnh đạo đơn vị trực thuộc quận về công tác quản lý thu nhận cán bộ; lãnh đạo, điều hành tài chính đơn vị từ năm 2015-2016 và kết luận có vi phạm nên thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. UBKT Quận ủy cũng đã KT 1 đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường khi có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong tuyên truyền, nhắc nhở người thân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để người thân vi phạm pháp luật và kết luận đồng chí này có vi phạm nên thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách...

Theo đồng chí Trần Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thốt Nốt, năm 2017, UBKT trong quận đã KT 8 tổ chức Đảng và 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua KT đã kết luận các tổ chức Đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật nên yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; kết luận các đảng viên có vi phạm với mức độ khác nhau, đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 đảng viên. “Thời gian tới, UBKT các cấp trong quận tiếp tục tăng cường công tác KT, GS trong Đảng. Quan tâm nắm bắt tình hình, tư tưởng của CB, ĐV, kịp thời phát hiện, KT tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết Quận ủy đề ra”, đồng chí Trần Thanh Loan nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ủy Ban kiểm tra