20/11/2018 - 21:57

Ðề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí để quận duy tu, sửa chữa một số tuyến kênh trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, nhằm tránh những tai nạn, rủi ro đáng tiếc xảy ra. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

 - Trong những năm qua, mặc dù ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng đã ưu tiên bố trí vốn để quận Thốt Nốt thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình phục vụ chống sạt lở trên địa bàn, cụ thể như sau:

+ Công trình kè bảo vệ thị trấn Thốt Nốt: tổng chiều dài 1.237m, đã thi công hoàn thành năm 2014, tổng vốn đầu tư là 70,56 tỉ đồng.

- Các công trình phục vụ chống sạt lở được đầu tư trong năm 2018:

+ Công trình Bờ kè sông Bò Ót (đoạn từ cầu Bò Ót đến vàm sông Bò Ót), năm 2018 đã được bố trí tổng số 16 tỉ đồng. 

+ Công trình Kè chống sạt lở bờ sông kênh Thốt Nốt (đoạn từ Nhà văn hóa cũ đến rạch Trà Cui), năm 2018 đã được bố trí tổng số 10 tỉ đồng.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Thốt Nốt, UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí để quận Thốt Nốt gia cố, khắc phục điểm sạt lở trên kênh Bò Ót với kinh phí là 881 triệu.

Hiện nay, theo số liệu từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện, tổng chiều dài đoạn có nguy cơ sạt lở khoảng 154.682m, với trên 220 đoạn có nguy cơ sạt lở (quận Thốt Nốt có 12.082m chiều dài đoạn có nguy cơ sạt lở, với trên 36 đoạn có nguy cơ sạt lở). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố sớm thực hiện đầu tư các công trình phục vụ chống sạt lở trên địa bàn quận Thốt Nốt, đặc biệt là các dự án, công trình đã có trong Đồ án Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông, rạch trên địa bàn thành phố, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND, cụ thể là công trình: Kè đầu cù lao Tân Lộc, chiều dài khoảng 4.000m, tổng mức đầu tư khoảng trên 183 tỉ đồng.l

 

Chia sẻ bài viết