24/04/2024 - 07:41

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh 918. Cử tri phản ánh trong quá trình thi công đường tỉnh 922 mới, đơn vị thi công mượn một số vị trí tập kết vật tư công trình, nhưng không dọn dẹp, trả lại hiện trạng như trước kia. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ như sau:

- Hiện nay, dự án đường tỉnh 918 (giai đoan 1) đang trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, đến cuối năm 2023 đã phê duyệt 341/385 trường hợp (đạt 88,6%); 335/341 trường hợp đã nhận tiền bồi thường thiệt hại (đạt 87%); 235/385 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (đạt 61%). Hiện nay, chưa có nền tái định cư để bố trí cho người dân nên ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường thiệt hại. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ cùng với địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

- Qua rà soát quá trình thi công trên đường tỉnh 922, Ban Quản lý dự án chưa nhận được thông tin về việc nhà thầu mượn vị trí tập kết vật tư công trình (khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc). Ban Quản lý dự án sẽ liên hệ với địa phương xác minh và kiểm tra hiện trạng.

Chia sẻ bài viết