06/04/2024 - 15:01

Cần Thơ ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2024-2030 

(CTO) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Đề án số 03/ĐA-UBND nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2030.

Người dân được CC phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) hướng dẫn tạo tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, có 100% CB cấp xã phải được đào tạo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Trong đó, có 100% CB thuộc diện Quận, Huyện ủy quản lý đạt trình độ từ đại học trở lên; 100% CC chuyên môn cấp xã được đào tạo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đại học phù hợp với vị trí việc làm theo các chức danh CC ở cấp xã. Trên 95% CBCC cấp xã được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh theo quy định. 100% CBCC đạt trình độ tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phấn đấu có 25% trở lên CB chủ chốt ở các phường, thị trấn được đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên các chuyên ngành về quản lý đô thị, quản trị đô thị thông minh. Phấn đấu có 25% trở lên CB chủ chốt ở các xã được đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên đối với các chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế - nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Phấn đấu có từ 20% trở lên CC chuyên môn cấp xã dưới 40 tuổi được đào tạo chuyên môn trên đại học ở các lĩnh vực chuyên ngành phù hợp theo chức danh CC ở cấp xã, nhằm tạo nguồn, bổ sung vào quy hoạch đội ngũ CB chủ chốt ở cấp xã, cấp huyện giai đoạn tiếp theo.

Đến năm 2025, phấn đấu có từ 15% và đến năm 2030, phấn đấu có từ 30% sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học loại giỏi trở lên, có độ tuổi dưới 30 được tuyển dụng mới để bổ sung, thay thế số lượng CC chuyên môn nghỉ hưu, tinh giản, thôi việc. Hằng năm, đạt trên 99% CBCC cấp xã hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 95% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CBCC cấp xã tham gia một cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin do UBND thành phố tổ chức. 

Tính đến ngày 31-12-2023, TP Cần Thơ có 1.697 CBCC cấp xã, trong đó có 866 CB và 831 CC. UBND cấp huyện, cấp xã đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và sắp xếp, bố trí số lượng CBCC cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng được giao theo quy định, đảm bảo cơ cấu hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Về cơ cấu, chất lượng CBCC cấp xã:

+ Về cơ cấu chung: về giới tính có 598 CBCC là nữ (chiếm 35,68%), 1.902 CBCC là đảng viên (chiếm 96,7%); về độ tuổi: dưới 30 tuổi chiếm 5,44%, từ 31 đến 40 tuổi chiếm 47,07%, từ 41 đến 50 tuổi chiếm 32,75% và trên 50 tuổi chiếm 14,74%.

+ Về chuyên môn: 1.572 người có trình độ đại học và trên đại học (chiếm 88,71%); 200 người có trình độ dưới đại học (chiếm 11,29%); số lượng CBCC có trình độ đại học trở lên tăng 466 người (tương đương 29,6%) so với nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Về chính trị: 211 người có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị (chiếm 11,9%), 1.240 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị (chiếm 69,97%); số lượng CBCC được đào tạo, bồi dưỡng trình độ từ sơ cấp chính trị trở lên tăng 588 người (tương đương 35,3%) so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc xây dựng Đề án nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết