24/04/2024 - 21:07

Ðề nghị kéo điện sinh hoạt phục vụ hộ dân ở khu tái định cư

Cử tri quận Cái Răng đề nghị kéo điện sinh hoạt phục vụ hộ dân ở trong khu tái định cư phường Tân Phú, quận Cái Răng sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Qua kiểm tra thực tế, các hộ dân này thuộc khu tái định cư Cái Răng liền kề với khu tái định cư phường Tân Phú do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Cái Răng làm chủ đầu tư. Lưới điện trung hạ áp ngầm của khu tái định cư Cái Răng do chủ đầu tư thuê Công ty TNHH MTV Quốc Ðại thi công. Ðến cuối năm 2023, lưới điện đã thực hiện xong, tuy nhiên chưa hoàn tất hồ sơ nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành (chưa thực hiện thí nghiệm cáp ngầm hạ áp đạt yêu cầu đóng điện vận hành), do đó Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Cái Răng tạm thời cho các hộ dân câu điện từ các điện kế chiếu sáng để sử dụng.

Sở Công Thương đã yêu cầu UBND quận Cái Răng chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Cái Răng nhanh chóng hoàn thành hồ sơ bàn giao cho Ðiện lực Cái Răng quản lý, vận hành bán điện trực tiếp cho các hộ dân.l

Chia sẻ bài viết