23/04/2024 - 08:23

Vĩnh Thạnh: Nhiều hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

(CT) - Theo ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh, Ủy ban MTTQVN huyện quan tâm, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách đến đồng bào dân tộc, tôn giáo trong huyện; tổ chức nhiều hoạt động thăm, chúc mừng các tôn giáo, dân tộc nhân các ngày lễ trọng. Đồng thời, phối hợp tổ chức họp mặt các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các vị có uy tín góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh trao quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc Khmer nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024. Ảnh: CTV

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng nhân dịp lễ trọng của tôn giáo... Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường trực phối hợp tổ chức họp mặt và tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá gần 30 triệu đồng... 

Thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo”, Ủy ban MTTQVN các cấp trong huyện chủ động phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động nhân dân, chia rẽ đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; xây dựng cầu, đường, nhà ở, xe cứu thương miễn phí… Qua đó, tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết