Trợ lực giúp nhau phát triển kinh tế

Phần đông phụ nữ huyện ngoại thành Vĩnh Thạnh sinh sống với nghề nông, mua bán nhỏ nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.