04/10/2022 - 08:23

Ninh Kiều đoàn kết, chung tay xây dựng đô thị văn minh 

Bài, ảnh: THANH THY

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều vừa tổ chức buổi tọa đàm về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua tọa đàm cho thấy việc thực hiện Cuộc vận động đã mang nhiều hiệu quả thiết thực. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để việc thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới. 

Chủ tọa điều hành buổi tọa đàm.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Qua 6 năm thực hiện Cuộc vận động, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quận Ninh Kiều đã vận động nhân dân đóng góp hơn 67 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, như: gắn 2.003 camera an ninh; tham gia sửa chữa, nâng cấp 30.925m cầu, đường; quét dọn 23.999km đường; lắp đặt 4.180m đèn chiếu sáng, 3.191 cột cờ; trồng 1.615 cây xanh; xây dựng 15 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; hiến 1.200m2 đất. Hằng năm, Mặt trận phối hợp tổ chức vận động và trao tặng 247.939 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ với tổng trị giá hơn 74 tỉ đồng.

Ngoài ra, 6 năm qua, Mặt trận các cấp trong quận đã phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 7,6 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, quận đã xây dựng và sửa chữa 179 căn nhà Ðại đoàn kết. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong quận kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bị bệnh hiểm nghèo; vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 13 tỉ đồng...

Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chương trình, đề án của Chính phủ về xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Ðến nay, tất cả 11 phường trên địa bàn của quận đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) toàn quận năm 2016 là 1,15%, đến nay giảm còn 0,21%.

Nâng cao chất lượng Cuộc vận động

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Cuộc vận động ở một số khu dân cư, địa phương trên địa bàn quận chưa đồng bộ. Mặt trận một số nơi chưa tham mưu tốt cho cấp ủy đảng, sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đôi lúc thiếu nhịp nhàng, dẫn đến có nơi chọn điểm chỉ đạo qua loa. Công tác hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn Cuộc vận động. Bà Lê Giang Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Lợi, cho rằng: “Mặt trận cần tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ðồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí, chức sắc, chức vệc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia thực hiện Cuộc vận động”. Ông Ðào Phú Thụy, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Tân An, đề nghị các cấp cần kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay đạt hiệu quả. 

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận đề nghị Mặt trận các cấp trên địa bàn quận cần đề ra những nội dung trọng tâm, tập trung phát triển kinh tế, vận động giúp nhau giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ðồng thời, khuyến khích nhân dân tham gia giám sát và phản biện, đóng góp ý kiến để việc thực hiện các mô hình của Cuộc vận động hiệu quả hơn.

Ông Trần Tiến Dũng cũng đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc vận động, gắn Cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân. Ðề nghị chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp với Mặt trận thực hiện để Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, góp sức xây dựng đô thị Ninh Kiều văn minh, hiện đại.l

Chia sẻ bài viết