26/07/2017 - 14:51

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 

Xác định chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, ngày 25-4-2012, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 09). Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cảnh quan môi trường được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng phát triển.

Quán triệt sâu sắc

 Đến nay, TP Cần Thơ có huyện Phong Điền được công nhận huyện nông thôn mới. 

 

Nghị quyết 09 với mục tiêu xây dựng NTM thành phố có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và phát triển toàn diện, bền vững, phù hợp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 09, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố với những mục tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành kế hoạch theo từng năm, tạo điều kiện để các địa phương thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi chỉ đạo 36 xã xây dựng NTM; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng NTM tại các huyện, xã (trung bình 12 lần/năm). Qua đó, cùng với các địa phương, các đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp phù hợp thực hiện xây dựng NTM hiệu quả hơn. Các Huyện ủy, Đảng ủy của 36 xã đều xây dựng và ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hằng năm; trong đó, chú trọng đến việc thực hiện, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM.

Là địa phương đầu tiên của thành phố được công nhận huyện NTM, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Đảng bộ Phong Điền quyết tâm thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, xem đây là giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do đây là chương trình mới mẻ, huyện không tránh khỏi lúng túng trong bước đầu thực hiện. Nghị quyết 09 giúp Phong Điền có hướng đi rõ ràng, xác định công tác trọng tâm xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, huyện huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia chung tay xây dựng NTM. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 09, tạo sự đồng thuận xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cụ thể, huyện huy động nguồn đầu tư xây dựng các tiêu chí là 2.300 tỉ đồng; trong đó, người dân đóng góp hơn 310 tỉ đồng và 77.000 ngày công lao động.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho  biết: Ban Chỉ đạo các cấp, các đồng chí Thành ủy viên được phân công chỉ đạo các xã xây dựng NTM cùng với các địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và thống nhất; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Sự chủ động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện xây dựng NTM nên các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt so với Nghị quyết đề ra. Tạo sự chuyển hướng về nhận thức trong xây dựng NTM, sự đồng thuận trong nhân dân, nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay được nhân rộng. Các tiêu chí đạt tăng lên khá cao so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09, đến nay, thành phố có 20/36 xã và 1 huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM. Một số tiêu chí hoàn thành 36/36 xã, như: an ninh trật tự xã hội, giáo dục, bưu điện…

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Theo Nghị quyết 09, đến năm 2020, thành phố phấn đấu xây dựng hoàn thành 36/36 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập của cư dân nông thôn đạt từ 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã dưới 4%; phấn đấu 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh… Các địa phương cùng đơn vị liên quan xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo sự đồng thuận nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho rằng: Các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia xây dựng NTM, đảm bảo theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân được hưởng thụ”. Phát huy vai trò người dứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị để việc xây dựng NTM đạt kết quả cao nhất.

Vĩnh Thạnh là địa phương được chọn hoàn thành và công nhận 9/9 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2017, tiến đến huyện NTM vào năm 2018. Trong đó, Thạnh Mỹ là 1 trong 3 xã còn lại của huyện đang nỗ lực xây dựng hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu công nhận xã NTM trong năm. Ông Tô Bảo Quốc, Bí thư xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, kiến nghị: Lãnh đạo cấp thành phố, huyện quan tâm kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ xã trong xây dựng NTM, nhất là vấn đề nhà ở. Bên cạnh đó, ưu tiên đào tạo mở các lớp nghề cho các xã NTM không chỉ nông nghiệp mà còn phi nông nghiệp và gắn với đầu ra, giúp người dân sau khi đào tạo có việc làm, tăng thu nhập. Ngoài ra, thành phố quan tâm đầu tư triển khai các dự án nông nghiệp, nhất là dự án nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là một trong những tiêu chí “khó” ở các xã. Để hoàn thành tiêu chí này, bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí, tiêu chuẩn NTM đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt tăng cường nguồn vốn và xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, nâng chất. Đặc biệt khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng cao các mô hình văn hóa hoạt động cơ sở. Sở phối hợp UBND các huyện rà soát, đánh giá cụ thể các thiết chế văn hóa cần nâng cấp, nâng chất, để có hướng đầu tư, giải pháp phù hợp. Qua đó, xác định rõ có lộ trình tập trung thực hiện hoàn thành tiêu chí này. 

Bài, ảnh: TUYẾT TRINH

Chia sẻ bài viết