04/12/2021 - 17:32

Triển khai phương án tăng ca 24/24 giờ, tổ chức nhiều đội, mũi thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản 

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Công văn số 6185/UBND-XDĐT, ngày 3-12-2021, về việc đẩy mạnh các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện (bìa trái) kiểm tra tiến độ gói thầu CT3-PW 1.13 của công trình đường Hoàng Quốc Việt.

Với thời gian còn lại của năm 2021 còn chưa đến 30 ngày và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ từ 95% trở lên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh ngay tình trạng chậm giải ngân và quyết liệt hơn trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm nguồn vốn kéo dài các năm trước), đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được bố trí. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung cao độ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng triển khai dự án theo kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường cán bộ, bộ phận làm nhiệm vụ, tăng ca, đối thoại... chịu trách nhiệm toàn diện về chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân. Đối với các gói thầu, hạng mục công trình/dự án đang triển khai, các chủ đầu tư phải tăng cường biện pháp làm việc tăng ca (xem xét phương án tăng ca 24/24), tăng cường nhà thầu phụ nếu xét thấy nhà thầu chính không đáp ứng tiến độ thi công, tăng cường nhiều đội thi công, tổ chức nhiều mũi thi công...; xem đây là biện pháp cấp bách, bắt buộc, cần thực hiện ngay, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo kế hoạch và tỷ lệ giải ngân vốn đã bố trí.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, thực hiện thủ tục quyết toán dự án/công trình hoàn thành, bàn giao, đảm bảo đúng quy định. Các dự án khởi công mới khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay đối với các gói thầu trong năm 2021 khi đủ điều kiện. Xây dựng kế hoạch triển khai và giải ngân vốn xây dựng công trình, định kỳ báo cáo hằng tuần và đột xuất các trường hợp khó khăn, vướng mắc đến cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ, đề ra kế hoạch thực hiện và yêu cầu trách nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức; đưa nội dung đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết