02/12/2018 - 17:06

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách 

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố (Nghị quyết 05), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Đỏ chỉ đạo sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp theo hướng tinh gọn. Đến nay, có 4 xã và 32 ấp đã hoàn thành việc sắp xếp, bước đầu đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đồng chí Nhâm Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Thới Thuận (thứ 2 bên phải sang) đi kiểm tra việc nâng cấp đường giao thông.

Ngay sau khi Nghị quyết 05 có hiệu lực thi hành, BTV Huyện ủy Cờ Đỏ chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương của HĐND thành phố đến cán bộ (CB), đảng viên (ĐV); thực hiện các bước lựa chọn CB công khai, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định. Tại xã Thới Xuân, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Từ tháng 8, Đảng ủy và UBND xã đã bàn bạc và xác định số lượng CB củng cố, sắp xếp; lựa chọn những CB phù hợp với từng chức danh cần bố trí. Sau khi bàn bạc, Đảng ủy và UBND xã mời từng CB để thông báo, động viên tư tưởng, tạo sự đồng thuận.

Cụ thể, xã đã bố trí 6 CB kiêm nhiệm thêm công việc, như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Chủ tịch MTTQVN xã kiêm Trưởng Khối vận Đảng ủy; CB phụ trách tổ chức - Văn phòng Đảng ủy, CB phụ trách công đoàn - thủ quỹ; CB phụ trách Đài Truyền thanh và Nhà văn hóa. Như vậy, xã dôi dư 6 người hoạt động không chuyên trách và đã đề nghị thành phố giải quyết chế độ theo quy định. Đối với sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở ấp, Đảng ủy đã rút 3 CB xã trước đây tăng cường làm bí thư chi bộ ấp về và giới thiệu 3 trưởng ấp này để chi bộ bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp; bố trí bí thư chi bộ 5 ấp khác kiêm trưởng ấp; bố trí các trưởng ấp dôi dư làm trưởng ban công tác mặt trận hoặc phó trưởng ấp, bố trí 5 phó trưởng ấp trước đây kiêm chi hội trưởng nông dân ấp nay chỉ đảm nhiệm chức vụ chi hội trưởng nông dân ấp.

Nhìn chung, qua 2 tháng sắp xếp, đi vào hoạt động, tất cả các CB không chuyên trách được phân công đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ đều thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí Lê Thị Thùy Linh, CB phụ trách công đoàn - thủ quỹ, bộc bạch: “Trước đây, tôi chỉ làm thủ quỹ, 2 tháng nay được giao thêm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan nên phải cố gắng nhiều hơn...”. Còn đồng chí Nhâm Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Thới Thuận, nói: “Hai tháng nay, tôi được giao kiêm chức vụ Trưởng ấp. Vừa làm Bí thư Chi bộ, vừa làm Trưởng ấp, công việc tăng gấp đôi. Được Đảng ủy, UBND xã tin tưởng giao nhiệm vụ nên tôi luôn xác định phải cố gắng để thực hiện tốt. Tôi cùng với tập thể chi bộ lãnh đạo ấp thực hiện các chỉ tiêu năm 2018 trên giao đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là CB, ĐV vận động nhân dân hiến gần 100m2 đất và 13 triệu đồng mở tuyến đường dài 130m”.  

Xã Thới Đông là một trong những đơn vị hoàn thành sắp xếp CB hoạt động không chuyên trách theo tinh thần Nghị quyết 05 và đi vào hoạt động 2 tháng nay. Theo đồng chí Lê Phước Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, sau khi bàn bạc và lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác, Đảng ủy và UBND xã đã gặp gỡ những người được phân công kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ và những người dôi dư sau sắp xếp để thông báo, động viên. Với sự thống nhất cao của tập thể và từng CB, Đảng ủy và UBND xã đã phân công Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã; CB phụ trách tổ chức - văn phòng Đảng ủy; CB phụ trách công đoàn - thủ quỹ, CB văn hóa - xã hội kiêm xóa đói giảm nghèo xã. CB không chuyên trách xã dôi dư 3 người, gồm: CB tổ chức Đảng ủy, CB tuyên giáo và CB xóa đói giảm nghèo, đã được đề nghị thành phố giải quyết chế độ theo quy định.

Ở ấp, sau khi bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp và sắp xếp lại vị trí công tác của nhiều CB, đã dôi dư 7 người, đề nghị thành phố giải quyết chế độ theo quy định. Nhìn chung, qua 2 tháng sắp xếp, phân công nhiệm vụ, các CB đã nhanh chóng tiếp cận và bắt nhịp tốt với công việc được giao. Đồng chí Nguyễn Minh Truyền, CB phụ trách tổ chức - văn phòng Đảng ủy nói: “Từ đầu tháng 10 đến nay, tôi được phân công đảm nhiệm thêm công tác tổ chức Đảng ủy. Để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ, tôi cố gắng học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi nghiên cứu để tham mưu Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Tôi đã tham mưu Đảng ủy hoàn thành 12 hồ sơ kết nạp ĐV, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định kết nạp 5 ĐV và chuyển đảng chính thức cho 4 ĐV”.

Theo đồng chí Lư Thanh Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, đến nay, ngoài xã Thới Xuân, xã Thới Đông, các xã Đông Thắng, Đông Hiệp cũng đã sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách ở xã và ấp, đi vào hoạt động ổn định. Qua đó, toàn huyện đã giảm được 27 người hoạt động không chuyên trách. Tất cả 6 xã, thị trấn và 47 ấp còn lại, BTV Huyện ủy và Thường trực UBND huyện chỉ đạo sắp xếp xong trước tháng 12-2018 để tháng 1-2019 sẽ đi vào hoạt động, qua đó sẽ tiếp tục giảm 92 người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết