30/12/2017 - 21:10

Tập trung thu hồi tài sản sai phạm đã có kết luận, quyết định thanh tra

(CT)- Chiều 29-12-2017,  ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Thanh tra thành phố tổ chức.

Năm 2017, các ngành, các cấp đã thực hiện 285 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 150% kế hoạch năm). Qua đó, phát hiện sai phạm 61,4 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 48,4 tỉ đồng, kiến nghị xử lý khác 13 tỉ đồng; đã thu hồi 21,2 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể, 36 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 vụ… Tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố không gay gắt, phức tạp. Các ngành, các cấp đã tiếp 3.894 lượt công dân; giải quyết 260/266 đơn KNTC thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết cho thấy có 28,6% đơn tố cáo đúng; 34,3% đơn tố cáo đúng 1 phần, còn lại là tố cáo sai. Trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), toàn thành phố có 8.436 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (đạt tỷ lệ 99,98%), có 2 trường hợp đang đi học ngước ngoài và bệnh chưa thực hiện kê khai tài sản; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đạt tỷ lệ 100%, chủ yếu bằng hình thức niêm yết (chiếm 70,5%). Trong năm đã chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đối với 280 cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng đề nghị năm 2018 ngành thanh tra thành phố tập trung thực hiện nhanh, gọn các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra, đột xuất theo chỉ đạo đạt hiệu quả. Thanh tra chuyên ngành phải lưu ý thực hiện nghiêm Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc không được thanh tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm. Bên cạnh đó, ngành thanh tra tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra; thực hiện tốt việc thu hồi tài sản sai phạm đã có kết luận, quyết định thanh tra; kịp thời báo cáo Thành ủy, UBND thành phố xử lý người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra của cơ quan thẩm quyền đối với đơn vị mình… Song song đó, cần tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy trình, quy định, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại đông người. Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cho đội ngũ thanh tra các cấp, xây dựng đội ngũ thanh tra vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ…

Sơn Hà 

Chia sẻ bài viết