30/05/2016 - 22:21

Nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị

 Khai giảng Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị
theo Đề án 1961 cho Đối tượng 2

(CT)- Ngày 30-5, tại TP Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 khu vực phía Nam. Tham gia Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Thế giới, cùng lãnh đạo UBND 19 tỉnh, thành phố và đại diện Sở Xây dựng, Sở Nội vụ khu vực phía Nam.

Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015" (gọi tắt là Đề án 1961) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25-10-2010. Đề án với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước. Kết quả, trong giai đoạn 2010-2015 đã tiến hành thành lập Ban chỉ đạo Đề án 1961; xây dựng được 8 bộ tài liệu cho 8 nhóm đối tượng học tập của Đề án; tổ chức hơn 150 khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho 10.000 lượt cán bộ công chức lãnh đạo đương nhiệm, công chức đô thị các cấp trên cả nước. Kết thúc năm 2015, do nguồn nhân lực quản lý xây dựng và đô thị có nhiều thay đổi nên Chính phủ có văn bản số 143/VPCP-KTN (ngày 8-1-2016) đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020 và mở rộng đối tượng tham gia học tập. Mục tiêu là đến năm 2020 sẽ có 100% cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp và các đối tượng mở rộng được đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình của Đề án 1961; tiếp tục hoàn thiện tài liệu đào tạo theo hướng chuyên sâu, tinh gọn; xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ công tác đào tạo; xây dựng và hoàn thiện thể chế để hoạt động đào tạo trở thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp.

 Cũng trong sáng 30-5, Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức khai giảng Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (Đối tượng 2), học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh của khu vực phía Nam. Chương trình diễn ra trong 5 ngày với các chuyên đề như: Đô thị hóa và định hướng phát triển đô thị; Quản lý quy hoạch đô thị nông thôn; Bảo tồn di sản và quản lý đô thị; Quản lý xây dựng đô thị; Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản, kinh nghiệm quốc tế; Tài chính đô thị dựa trên đất đai và cạnh tranh đô thị; Quản lý hạ tầng kết hợp giao thông với sử dụng đất; Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị. Trong mỗi chuyên đề sẽ có thảo luận nhóm tập trung, có chuyên đề học viên được đi tham quan thực tế giúp cho việc vận dụng kiến thức được hiệu quả hơn. Khóa đào tạo nhằm trang bị nền tảng kiến thức giúp cho các nhà quản lý vận hành, quản lý đô thị hiệu quả hơn.

Minh Huyền

Chia sẻ bài viết