01/09/2022 - 07:53

Ðề nghị lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị ngành chức năng lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, vì hiện nay hộ dân này chưa có nước sạch sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ là đơn vị cung cấp nước sạch cho khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng. Qua công tác phối hợp khảo sát đối với các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch tại khu vực này. Kết quả như sau: (1) Ðoạn đường từ nhà ông Trần Sĩ Hoàng đến cầu Lung Ngữ có chiều dài cần đầu tư tuyến ống cấp nước sạch là 488m, với 8 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng. (2) Tuyến dọc theo mương lộ 91, từ nhà ông Hồ Trọng Quyền đến nhà ông Võ Văn Hùng có chiều dài cần đầu tư tuyến ống nước sạch là 376m với 10 hộ dân chưa có nước sạch sử dụng.

Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ đã trang bị các vật tư (đường ống cấp nước, phụ kiện lắp đặt…) để thi công, lắp đặt tuyến ống cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng.

Chia sẻ bài viết